Vochtpercentages
Demo Banner

Vochtpercentages in ondervloeren:

Voor zowel zand-cement, anhydriet, of magnesiet ondervloeren is het noodzakelijk dat deze voldoende droog zijn alvorens deze te voorzien van egalisatielagen en/of bedekkingen.

De normen die hiervoor gelden variëren in zowel ondervloer als de aan te brengen bedekking.

Gezien wij beschikken over professioneel meetapparatuur, is het van belang dat deze metingen door Nelemans Stoffering worden uitgevoerd.

Vloerverwarming:

Is een ondervloer voorzien van vloerverwarming, dan dient altijd eerst het opstookprotocol gevolgd te zijn, alvorens met onze werkzaamheden te starten. Het juist volgen van het opstookprotocol neemt ca. 14 dagen tijd in beslag, en ons advies is dan ook om dit op te nemen in Uw (af)bouwplanning.

E.e.a. is noodzakelijk om scheurvorming en vochtproblemen achteraf in de ondervloer te voorkomen!

Starten we met onze werkzaamheden dan is het noodzakelijk dat de temperatuur in de ruimte minimaal 18 graden is. Bedekkingen kunnen dan juist acclimatiseren en primers en lijmen, allen op waterbasis, vereisen deze verwerkingstemperatuur. Is het opstookprotocol gevolgd, dan zorgt een watertemperatuur van 26 graden in de slang voor een temperatuur van 18 graden in de ruimte.